MS Windows

BacktoFuturewithWindowsLogowaitforit-98861Operativni sistem Windows je osnovni sistemski program i njegovo poznavanje je neophodno za uspješno korišćenje računara. U ovom dijelu obuke se nalaze najznačajnije lekcije na kursu i njihovo uspješno savladavanje će Vam omogućiti da lakše naučite naredne oblasti. Ako posmatramo kompletnu obuku kao sticanje kompjuterske pismenosti, onda ovaj dio možemo predstaviti kao učenje azbuke. Nastava se odvija po sljedećim nastavnim jedinicama:

 • Hardver i softver
 • Upoznavanje sa organizacijom i funkcionisanjem operativnog sistema Windows
 • Rad sa tastaturom i mišem
 • Komande SAVE i SAVE AS
 • Kreiranje elektronske fascikle (foldera)
 • Operacije CUT i COPY
 • Shortcut (prečica)
 • Promena imena fajla i foldera – RENAME
 • Operacija SEND TO
 • Operacija DELETE i rad sa korpom (RECYCLE BIN)
 • VIšestruka selekcija ikonica
 • Operacija SEARCH
 • I još mnogo toga …