Čišćenje kućišta i komponenti od prašine

Tokom rada Vaš računar mora da se hladi ventilatorima koji uvlače spoljašnji vazduh zajedno sa prašinom koja se nakuplja u velikim količinama u kućištu i hladnjacima za procesor, grafičku karticu, napajanje i ostale komponente.prasnjav-comp1
Prašina je još veća opasnost po računar ako se on nalazi u prostoriji gdje ima duvanskog dima ili u nekoj radionici. Sve ovo otežava hladjenje računara, ventilatori postaju bučni a nerijetko i prestanu sa radom, što može dovesti do ozbiljnog kvara na računaru. Redovno čišćenje računara i podmazivanje ili zamjena dotrajalih ventilatora produžava radni vijek Vašeg računara i eliminiše dodatne troškove servisa pokvarenih djelova zbog pregrijevanja.22
Naši serviseri pored čišćenja prašine, pranja ventilatora alkoholom i podmazivanja ventilatora u isto vrijeme vrše i pregled komponenti računara pa tako na vrijeme mogu da otkriju kvar i spriječe veću štetu. Isto tako i sve kablove u kućištu provjeravaju i pažljivo slažu tako da omogućavaju što bolje strujanje vazduha i hlađenje svih komponenti u računaru.

Preporučujemo: Čišćenje kućišta računara svakih 6. mjeseci.