Online podrška

3e289ee777-TeamViewerUveli smo i program za daljinsku podršku i popravku računara naših novih i starih klijenata. Program se zove Team Viewer i besplatno se skida sa interneta, za sve one koji ga nemaju u računaru. On se pokreće bez instalacije. Stari klijenti imaju taj program kod sebe na ekranu, jer je to obavezan program kao paket koji instaliramo. Ako vidite neki sitan problem, nazovite naš servis računara na telefon u bilo koje vrijeme i recite nam opis problema. Ako serviser procjeni da se kvar može riješiti pomoću daljinske podrške, reći će Vam da uključite program za daljinsku podršku i da pročitate user id i pass. Posle toga ne dirajte ništa na računaru, prepustite sav posao serviseru i možete gledati kako popravka teče. Ovo će Vam uštedjeti novac i vrijeme.