Umrežavanje računara

Korišćenje računara danas je potreba. Da bi više računara radilo kao jedna cjelina, kao jedan sistem potrebno je podesiti ih i umrežiti. Umrežavanje računara je najviše potrebno preduzećima ali je i individualna potreba velika. Sam sistem povezivanja na Internet je jedna vrsta umrežavanja. umrezavanje racunaraNa taj način možete da korisnicima delite podatke, uredjaje, mailove, dokumenta, slike itd… Jedan računar kao pojedinac u preduzećima ne znači puno ali više umreženih računara čine moćnijim cio sistem i pojednostavljuju ga. Evo i kako…
Računar kao jedna radna stanica koja nije u mreži može služiti samo pojedincu. Kada imate sistem sa više radnika i kada oni moraju poslovno da komuniciraju, razmjenjuju podatke i resurse koje imate u preduzeću to je gotovo bez mreže nemoguće. Recimo da jedan računar prima mailove , drugi ima štampač, treći je u komercijali, četvrti je u knjigovodstvu, na petom je WEB prezentacija a u planu su novi komercijalisti koji treba da poboljšaju Vašu prodaju i produktivnost.mreza fl U ovoj opciji to je skoro pa nemoguće ali ako se isprojektuje mreža i ako se računari umreže onda će svi korisnici računara moći da komuniciraju brzo, jedan štampač bi bio dostupan svima bez da pomjeraju kolegu da nešto odštampaju, zajednički folder sa podacima koji smiju da se vide bi bio raspoloživ svima i svi korisnici bi u taj folder mogli da smještaju podatke i da iz njega preuzimaju druge podatke na doradu , obradu, jednostavno na korišćenje. Tako bi sa umrežavanjem računara podigli poslovnu ozbiljnost na viši nivo i sistem bi funkcionisao bolje i kvalitetnije.
Računari se mogu umrežiti na nekoliko načina a najpopularnije vrste umrežavanja su bežične – wirelless i žične preko UTP mrežnih kablova. Glavne komponente za umrežavanje su mrežni ruter i višeportni switch uredjaj, lan i wirelless mrežne kartice na računarima i laptopovim. Mogu se umrežiti kombinovano računari i laptopovi, mrežni štampači itd… Ukoliko želite ozbiljnu mrežu sa privilegijama pristupa i zaštitom podataka potreban je Server koji bi sve to kontrolisao.

Kvalitetno, brzo, i povoljno umrežavamo vaše računare i laptopove u kućama, poslovnim objektima, magacinima, kancelarijama.

• Povezivanje kablovskog modema
• Povezivanje ADSL modema
• Podešavanje wirelless rutera i njegovo povezivanje sa internetom
• Postavljanje rutera na modem i uvođenje wirelless interneta u kuće i kancelarije
• Zaštita wirelless mreže
• Pravljenje mreže u kući ili kancelariji i razmjena podataka
• Antivirusna zaštita na sve kompjutere
• Podešavanje postojeće konekcije
• Rješavanje kvarova na postojećim mrežama