Kontakt

II Crnogorskog Bataljona br.11
81000 Podgorica, Crna Gora
Mobilni: 067 239 655, 068 44 66 66
E-mail: info@maksistem.me