Photoshop

Photoshop-CS6-IconPhotoshop je jedan od najboljih program za obradu rasterskih (bitmapiranih) slika i njihovu pripremu za štampu. To je grafika mekih ivica i refleksija kao što su skenirane slike, digitalne fotografije, logotipi i natpisi sa sjenkama i drugi. Kaže se još da je Photoshop program za obradu fotografija. I ne samo to, Photoshop ima mogućnost da obrađuje i vektorsku grafiku.
Dakle, Photoshop predstavlja najkompletniji program za obradu grafike, odnosno grafički dizajn. Ono što je sasvim sigurno je da je najrasprostranjeniji, kako među profesionalcima, tako i među korisnicima koji ga upotrebljavaju samo povremeno. Toliku popularnost je zaslužio kvalitetom koji pruža za profesionalni rad i svojom jednostavnošću za upotrebu.
Časovi su namijenjeni grafičkim dizajnerima i svima koje interesuje grafički ili Web dizajn, jer je Photoshop nezaobilazna karika u pripremi za štampu i kreiranju Internet prezentacija.
Alatima ovog progama moguće je kompletno pripremiti materijal za internet prezentaciju, uraditi pripremu za štampu plakata, ili pak obraditi fotagrafije sa digitalnog foto-aparata.

Naučite da kreirate:

 • Vizitkarte,
 • Oglasna rješenja,
 • Dizajn internet strana (Web Layout),
 • Izradite Plakatno rješenje,
 • Web Baner-i

Na časovima ćete savladati sve photoshopove alate:

 • Photoshop – radno okruženje
 • Alati za rastersko editovanje
 • Rad as selekcijama
 • Vektorsko crtanje
 • Slojevi, maske i kanali
 • Boje, montaža i kolaži
 • Rad sa tekstom
 • Rad sa bojama, filteri
 • Razmjena podataka
 • Obrade fotografije
 • Tehnike retuširanja
 • Detaljno četkice
 • Gumice, texture
 • Efekti
 • I još mnogo toga …